5487

 5487

 5487نرم افزاری قدرتمند به منظور رمزنگاری اطلاعات و حفاظت از محتویات حافظه های usb است. به کمک این نرم افزار قدرتمند کاربران می توانند دسترسی به اطلاعات این حافظه ها را تنها به کسانی محدود کنند که نام های کاربری و رمز عبور برای دسترسی به اطلاعات برخوردار می باشند. با اعمال تکنیک های احراز هویت (authentication ) بر روی ایت حافظه ها توسط این نرم افزار این عمل به راحتی صورت پذیر است. از ویژگی هایی که به کمک این نرم افزار می توان از آنها استفاده نمود به حفاظت از اطلاعات با الگوریتم رمز نگاری قدرتمند، کنترل دسترسی به اطلاعات به استفاده از عملیات احراز هویت قدرتمند ، مدیریت ساده بر دستگاه حافظه، قابلیت استفاده از سرویس کلید امنیتی، دارای ابزار مدیریت متمرکز بر اطلاعات و سیستم رمزنگاری و ... می توان اشاره نمود. این نرم افزار قدرتمند محصولیست که توسط یکی از کمپانی های بزرگ تولید کننده نرم افزارهای امنیتی، کمپانی McAfee تولید شده است.

دانلودـ48مگابایت