گوگل در حال توسعه سیستم جدیدی برای محافظت از ورودهای آنلاین است که این سیستم با استفاده از تصاویر گردان از امنیت کاربران حفاظت می کند.

یکی از بزرگترین دغدغه های فعالانی که در عرصه توسعه و ساخت سرویسهای آنلاین کار می کنند، ارائه خدماتی است که ورود امنی را در اختیار کاربران این سرویسها قرار دهند. برای ورود به وب میلها و یا صفحات مرتبط با سرویسهای شخصی، ورود کد اعتبارنامه کاربر الزامی است و در اغلب موارد برای حصول اطمینان از این اعتبارنامه سایتها یک سری از حروف درهم را به کاربر ارائه می کنند که موظف است از طریق صفحه کلید این حروف را به یک شکل و به ترتیب وارد کند. این سیستم CAPTCHA نام دارد.

براساس گزارش هاردور آپ گرید، به تازگی گوگل با هدف افزایش سطح امنیت فرایندهای ورود به سرویسهای آنلاین در تلاش برای توسعه سیستم جدیدی است که به جای حروف در هم، استفاده از یک تصویر گردان را پیش بینی می کند. در این سیستم جدید، کاربر به جای ورود حروف در هم باید تصاویر گردانی را مرتب کند.

به گفته محققان گوگل، پیاده سازی هوشمند این سیستم می تواند بر روی دستگاههای موبایل و به خصوص دستگاههایی که از فناوری "صفحه لمسی" بهره می گیرند از قابلیت اجرایی بالایی برخوردار باشد.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 بر گرفته از خبرگزاری مهر