5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

 5487

 5487

 5487

 5487

آخرین نسخه انتشار یافته از مدیاپلیر شرکت مایکروسافت برای پخش فایلهای صوتی و تصویری که از محیطی زیبا و جدید برخوردار است.

برخی از امکانات جدید این نرم افزار عبارتند از:

 5487ـ محیط ظاهری جدید

 5487ـ پشتیبانی و هماهنگی بهتر با رایانه های قابل حمل (LapTop)

 5487ـ گزینه جدید Stacks برای دسته بندی بهتر آلبوم های صوتی ـ تصویری

 5487ـ گزینه جدید لیست فایل ها در هنگام جستجوی آنها (Search as you type)

 5487ـ امکان کنترل بر روی فایلهای DRM جهت کاهش حجم آنها در صورت نیاز کاربر

 5487ـ فایل های DRM می توانند به دلخواه و بر اساس محتوای آنها تگ گذاری شوند

 5487ـ شامل فروشگاه آنلاین موسیقی مایکروسافت و همکار جدید این شرکت یعنی MTV

 5487

Windows Media Player offers great new ways to store and enjoy all of your digital media. It's easier than ever to access all of your music, video, pictures, and recorded TV on your computer. Play it, view it, organize it, and sync it to a portable device for enjoying on the go, or share with devices around your home - all from one place. Windows Media Player is designed to work with all versions of Windows XP with Service Pack 2, including Windows XP Home Edition N and Windows XP Professional N.

 5487

 5487

دانلود ـ 27مگابایت 5487

پسورد: www.p30downloadz.com