وصل شدن GPRS ایرانسل و بعد از آن همراه اول هرچند با سرعت کم و قطع شدن های پی در پی، فصل جدیدی را در استفاده از اینترنت آغاز خواهد کرد. گشت و گذار در اینترنت در گوشی های ویندوز موبایل با صفحه نمایش های بزرگ و امکانات کاملشان اما لذت دیگری دارد. مشکل کوچک اینجاست که برخلاف گوشی های معمولی که با یک SMS از طرف اپراتور تنظیم می شوند ، گوشی های ویندوز موبایل را باید بطور دستی برای GPRS آماده کرد.

ببینیم این تنظیمات در هر یک از اپراتورها چگونه باید انجام شوند :

ایرانسل :

در مورد گوشی های معمولی غیر از Pocket PC امکان تنظیم خودکار ( OTA ) وجود دارد و کافی است تا با وارد کردن کد code : *130*3*5# در گوشی و زدن دکمه تماس با توجه به نوع گوشی خود یک sms حاوی تنظیمات خودکار دریافت کرده و آن را save کنید.ولی در مورد بعضی گوشی ها از جمله Pocket pc ها شما باید تنظیمات را به صورت دستی یا manual وارد کنید.

 5487

مراحل کار:

 5487

1) در صفحه today روی start کلیک کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

 5487

2) بر روی setting کلیک کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

 5487

3) در تب پایینی پس از انتخاب connections از گزینه های bluetooth - beam ,… روی connections کلیک کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

4) از تب پایین advance را انتخاب کنید و سپس بر روی select Networks کلیک کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

5) برای هردو عبارت My Work Network را انتخاب کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

6) پس از این در مرحله به تب Tasks در مرحله 4 بروید. و Add a new modem connection را انتخاب کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

7) جلوی عبارت Enter a name for connection عبارت Irancell-GPRS را وارد کنید و در قسمت پایین برای نوع مودم Cellular Line یا همان GPRS را انتخاب کنید و next را بزنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

8 ) در این مرحله برای عبارت Acces point name عبارت mtnirancell را وارد کنید و next را بزنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

9) این کادر را خالی گذاشته و finish را بزنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

10) در این حالت connection ساخته شده را مشاهده می کنید که در تب پایینی روی proxy کلیک کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

11) در کادر ظاهر شده تیک جلوی دو عبارتی که خط کشیده شده را علامت بزنید.و سپس روی advance کلیک کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

12) در این قسمت جلوی عبارت HTTP کلیک کرده و برای server عبارت 10.131.26.138 و برای پورت 8080 را وارد کنید و ok کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

13) جلوی عبارت WAP کلیک کرده و در کادر ظاهر شده برای server همان 10.131.26.138 و برای پورت 9201 را وارد و ok کنید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

14) در نهایت تنظیمات شما به صورت زیر خواهد بود:

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

15) از منوی start روی Internet Explorer یا Opera کلیک کرده و با وارد کردن نام سایت خود از اینترت لذت ببرید.

 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

در صورت وصل نشدن به اینترنت یکبار گوشی را ری استارت کنید.

 5487

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5487

همراه اول :

 5487

در مورد همراه اول تنظیمات کمی ساده تر است :

 5487

1- ابتدا تا شماره هفتم از روش بالا را عیناً دنبال کنید.

2- در شماره هفتم در جلوی Enter a name for connection تایپ کنید : MCCI Internet

3- در شماره هشتم برای عبارت Acces point name 5487 وارد کنید : mcinet

4- شماره نهم را هم اجرا کنید و به چیز دیگری دست نزنید. تنظیمات برای همراه اول در همین مرحله تمام می شود.

5- برای اطمینان از عملکرد درست یکبار گوشی را ری استارت کنید.

 5487

 5487

چند نکته :

+ وضیعت GPRS هر دو اپراتور کاملاً بستگی به محلی دارد که سعی می کنید از آنجا وصل شوید. بطور مثال GPRS همراه اول در پاسدارن مثل بنز کار می کند ولی در تهرانپارس ممکن است حتی وصل نشود.

 5487

+ قطع شدن ارتباط در همراه اول به وفور یافت می شود !

 5487

+ GPRS یک سرویس حجمی است . به این معنی که زمان وصل بودن به آن مهم نیست بلکه حجم اطلاعاتی که به گوشی شما وارد می شود هزینه دارد. پس می توانید با خیال راحت 24 ساعته به آن وصل باشید.

 5487

+ سعی کنید برای وبگردی از برنامه Opera Mini به 3 دلیل زیر استفاده کنید :

1- سرعت بالا

2- کاهش هزینه بخاطر سیستم فشرده سازی خاص Opera که نتیجه آن کم شدن میزان دانلود است.

3- سازگاری کامل با زبان فارسی بدون اینکه روی گوشی فارسی ساز نصب باشد.

 5487

+ برای چت برنامه Palringo پیشنهاد می شود. هم از تمام سرویس ها پشتیبانی می کند ، هم سریع است و هم Voice Chat دارد.