5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487

 5487

 5487

 5487

توسط این نرم افزار قادر خواهید بود انواع فایل ها و فولدرها را از cd  5487ها و  5487dvdهای خش خورده بازیابی کنید. این برنامه از تمامی فرمتهای سی دی و دی وی دی پشتیبانی می کند. این نرم افزار قادر به نمایش تمامی ترک های رایت شده میباشد و ترک هایی که به هر دلیل مخفی شده است و توسط ویندوز قابل دسترسی نیست را می توانید به راحتی ببینید و محتویات آن را استخراج کنید.

کار اصلی این برنامه بازیابی اطلاعات می باشد ولی برای کپی کردن سی دی های قفل دار هم می توانید از آن بهره بگیرید. با این نرم افزار می توانید انواع قفل های حجمی و کاراکتری را که در cd ها و  5487dvdها به کار رفته بشکنید و به راحتی رایت نمایید.

 5487

این نرم افزار به طور کلی 3 کار عمده می کند:

 5487

1ـ برگرداندن اطلاعات آسیب دیده از روی سی دی های خش دار

2ـ گرفتن Backup از سی دی

3ـ قفل شکن حجمی و کاراکتری

 5487

دانلود ـ9مگابایت