برنامه ای قدرتمند برای ساخت درایو هارد دیسک مجازی محافظت شده. این برنامه برای شما یک درایو مجازی می سازد که دقیقاً مثل درایوهای هارد دیسک عمل می کند و شما می توانید اطلاعات خود را به این درایو منتقل کنید.

تنها تفاوتی که این درایو مجازی با درایوهای واقعی هارد دیسک دارد در محافظت بالا از فایلها و فولدرهای شما می باشد. کلیه اطلاعاتی که به درایو مجازی این برنامه منتقل می شود، بر اساس روش های رمزگذاری 3DES، DES، CAST و Blowfish مورد حفاظت قرار می گیرند و تنها از طریق کلمه رمز قادر به دستیابی هستند. سازندگان این برنامه مدعی هستند که هیچ راهی برای بازیابی اطلاعات منتقل شده به داریو مجازی برنامه وجود ندارد و فقط وارد کردن رمز صحیح می تواند دسترسی به اطلاعات را ممکن سازد.

 5487

CryptoExpert uses a real-time on-the-fly encryption system to encrypt and decrypt data. Your files are stored in the encrypted form on virtual hard drive with password authentication, but when it is requested by any application, it gets decrypted on-the-fly. Conversely, unencrypted data to be stored is encrypted instantaneously and then stored. The CryptoExpert system mounts a volume file to create a "virtual drive" that appears to applications and users like any other physical drive. Any data that the user attempts to write to this drive is intercepted by CryptoExpert, encrypted, and written to the volume file. Attempts to read from this volume are also intercepted, and the relevant data is read by CryptoExpert from the volume file, decrypted, and presented to the application trying to read the data.

 5487

دانلود ـ مگابایت

پسورد: www.p30downloadz.com